Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на Овергаз за 2023 г.

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД обявява провеждането на открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на Овергаз за 2023 г.”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 24.09.2021 г., 17:00 часа. 

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки