Извършване на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за избор на изпълнител на услугата „Хибридна поща” за корпоративни клиенти за всички градове от лицензионните територии на „Овергаз Мрежи” АД.

Краен срок за представяне на предложенията: 11.06.2024 г., 17:00 часа, в деловодството на „Овергаз“, ул. „Филип Кутев“ №1, гр. София, e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки