Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи“

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД”:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 15.11.2019 г., 17:30 часа. 

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

 

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки