Газоразпределителна мрежа

За да проверите дали до Вашия дом има изградена мрежа, моля въведете в полето за търсене името на улицата, на която живеете. С червена непрекъсната линия на картата е обозначена изградената газоразпределителна мрежа в съответния град. Повече информация можете да получите на нашия информационен телефон 0700 11 110