Информация за всички минали, текущи и предстоящи тръжни процедури на Овергаз
  • „Текущи тръжни процедури" – темите на всички текущи тръжни процедури, както и покани за участие в тях.

  • „Предстоящи тръжни процедури" – темите на всички предстоящи тръжни процедури, които все още не са стартирани.

  • „Приключени тръжни процедури" – темите на всички състояли се и приключили през последните три  месеца тръжни процедури.

  • „Профил на купувача" - информация за всички обществени поръчки на ОВЕРГАЗ.