Клиентски центрове

Уважаеми клиенти,

Желаем да Ви информираме, че в периода 25.04.2019 – 29.04.2019 г. 0700 11 110 няма да обслужва клиенти. Можете да се свържете с нас на 30.04.2019 г. При възникнали аварии или технически запитвания, може да се свържете с денонощния авариен телефон на дружеството 0800 11 211. Весели Великденски празници!

Изберете населено място

В клиентските центрове можете да получите персонална консултация за възможностите за осигуряване на цялостно решение за ефективно отопление, готвене и подгряване на вода. Нашите консултанти ще Ви информират и за актуалните ни специални предложения за газификация или за покупка на газови уреди.

ВАЖНО Техническите (съгласувателни) услуги - предоставяне на изходни данни и съгласуване на инвестиционни проекти - съгласно изградени/ проектни газоразпределителни мрежи и съоръжения се извършват САМО в офиса на „Овергаз Мрежи" АД в сградата на направление "Архитектура и градоустройство" на адрес: гр. София, ул. Сердика № 5. Работно време: от понеделник до петък от 08:30-12:30 часа и от 13:30-17:30 часа, телефон за контакт: 0875 127 793 или (02) 986 40 10.