Сервиз

В зависимост от производителя/доставчика срока на гаранция на газовите уреди е различен. Обикновено - 2 години.

Според данните на производителите, експлоатационият живот на газовите уреди е 10-12 години, което се доказва и от досегашната практика.

Може да сключите договор за следгаранционно обслужване на вашите газови уреди. Обърнете се за информация към сервизния техник или към консултанта в клиентския ни център.

При авария и спиране на газоподаването можете да позвъните на аварийния телефон: 0800 11 211, изписан на жълта лепенка на таблото и на инструкцията за безопасна експлоатация, която сте получили при подаването на газ към вашия дом, а също така и на националния информационен телефон: 0700 11 110.

Годишният технически преглед се извършва с цел да се удостовери надежността и изправността на газовата инсталация и уредите. Годишните технически прегледи са задължителни съгласно наредбата за „Устройство и безопасната експолатация на преносните и разпределителните газопроводи и съоражения, инсталациите и уреди за природен газ".