Цена на природния газ

Природният газ е един от най-широко разпространите енергоизточници в Европа. Синьото гориво е ефективна енергийна алтернатива, тъй като това е най-екологично чистата и евтина енергия за над 120 милиона домакинства в Европа. Със своя екологичен ефект и ниска инвестиционна стойност спрямо възобновяемите енергоизточници природния газ запазва позицията си на едно от приоритетните горива в Европа.

На графиката по-долу можете да сравните актуалната цена на природния газ за битовите потребители на Овергаз спрямо средната за страната цена на електрическата енергия.

Източник:

  • Природен газ - битови потребители, средна за лицензираните територии на "Овергаз Мрежи" АД (кал. 9 074 kcal/м3)
  • Ел. енергия - битови потребители, дневна тарифа - съгласно Решение на КЕВР № Ц -11/ 01.07.2018 г.

*Цените са с включен ДДС.

На графиката по-долу може да сравните колко евро/кВтч заплаща едно българско домакинство, за доставка на природен газ, спрямо другите държави в Европа:

Източник: EUROSTAT