Финансиране на проекти за енергийна ефективност

На разположение на Вашия бизнес има няколко възможности за финансиране на проектите за енергийна система, които имате:

  • Оперативни програми на Европейски съюз за проекти, свързани с енергийната ефективност, с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • Специализирани фондове и програми;
  • Преференциално банково кредитиране и безвъзмездна помощ;
  • Финансиране от трета страна.

Чрез средствата, достъпни по европейските програми за енергийна ефективност, Вие можете да финансирате проектите за модернизиране на Вашия бизнес чрез енергийни системи и технологии, които ще доведат до:

  • Намаляване на разходите за енергии и емисиите на вредни вещества;
  • Повишаване на конкурентоспособността и европейско качество на живот;
  • Изпълнение на задълженията на страната ни по реализацията на националните цели за енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Разберете повече за източниците за финансиране на Вашия бизнес в нашите клиентски центрове или на нашия национален информационен телефон 0700 11 110.

Имате нужда от консултация при идентифициране на източните на финансиране и подготовка на проектните предложения - Методия Евроконсулт е предпочитаният бизнес партньор:

http://www.euro-programs-consulting.com/