Михаела Петрова

Михаела Петрова

Експерт Управление на знанието

Започнах своя кариерен път в Овергаз през 2015 г. Точно след като бях завършила магистърската си степен по „Управление на човешките ресурси“. Овергаз беше първият ми досег на практика в тази сфера. Започнах като Стажант „Човешки капитал“ и мога да кажа, че дори самата Стажантска академия беше една доста сериозна школа за мен.

Аз дойдох изключително мотивирана от факта, че ми беше дадена възможност да работя в такава голяма и утвърдена компания като Овергаз. Знаех, че тук мога да науча много, но моите очаквания бяха дори надминати за това какви възможности се предоставят на младите хора.

От Стажант, преминах през позиция Сътрудник „Човешки капитал“, където успях да придобия доста широк поглед върху цялостната дейност по човешки ресурси, след това постепенно започнах да се ангажирам с процеса по подбор и през юли 2017 г. станах Младши експерт „Подбор и развитие“, а 6 месеца по- късно Експерт „Управление на знанието“, като в момента отговарям за цялостната дейност в процеса по подбор и адаптацията на новопостъпилите колеги в компанията.

За мен Овергаз определено е моята добра компания, защото за по-малко от 3 години постигнах това кариерно развитие, вярно с много труд и амбиция, но смятам, че това е правилният път за всеки млад човек, който иска да се реализира професионално.