Владислав Корчев

Владислав Корчев

Мениджър "Обслужване на клиенти"

Г-н Корчев започва кариерата си през 2004 г., като стажант в дирекция Маркетинг и продажби на Овергаз Инк. Целият му трудов стаж е преминал в компании, част от групата Овергаз, като в периода 2005 г. - 2019 г. работи последователно в Софиягаз, Овергаз Инк, Ес Дий Проджект, Овергаз Мрежи.

Там заема различни позиции, все свързани с обслужването на клиенти – инженер-консултант, специалист газификация, ръководител демоцентър, супервайзер, мениджър "Снабдяване с природен газ на битови клиенти и обслужване", заместник-мениджър "Обслужване на битови клиенти".

От началото на декември 2019 год. Владислав Корчев заема длъжността мениджър "Обслужване на клиенти" в "Овергаз Мрежи" АД.

Владислав Корчев е бакалавър по специалност "Стопанско управление" в УНСС и магистър по "Финанси на предприятието" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава сертификати от многобройни обучения, свързани с подобряване на търговските и лидерски умения, проектиране на сградни газови инсталации, газови уреди и пр. Владее свободно английски език.