Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Проектант "Газови мрежи и инсталации" за гр. София

 „Овергаз Проект“ ЕООД, специализирана в извършването на проектантски дейности, търси отговорен и прецизен специалист за позицията Проектант "Газови мрежи и инсталации"  за гр. София.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Извършва предпроектни проувания и изработва проекти в област инвестиционно проектиране в съответната фаза на проекта съобразно технологични критерии, нормативни изисквания и фирмени работни документи, като за целта:

 • извършва маркетингови и технически проучвания за територии с инвестиционни намерения;
 • обосновaва технически решения за разполагане на мрежата при пресичане на изкуствени и естествени препятствия;
 • изработва чертежи;
 • нанася данни за мрежите в ГИС;
 • изготвя обяснителна записка за проекта;
 • изготвя количествени сметки и спецификации;
 • упражнява авторски надзор, подписва актове и протоколи;
 • обработва, оформя и разпечатва, при необходимост, самостоятелни схеми, карти и други графични материали, свързани с дейността на звеното;
 • подготвя задания и изходни данни до други звена в дружеството или до подизпълнители.

2. Подписва и подпечатва със собствен печат проектите, които е разработил за удостоверяване съответствието им с нормативните и фирмени изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше инженерно образование, магистърска степен в специалност, свързана с изучаване на газови технологии.
 • Проектантска правоспособност е предимство.
 • Познания в специализираната нормативна уредба.
 • Професионален опит в областта на проектиране на мрежи и инсталации е предимство.
 • Отлична техническа и езикова грамотност на български език.
 • Компютърна грамотност- умение за работа с CAD  и GIS програми е предимство.
 • Шофьорска книжка и възможност за пътувания в командировки в страната.
 • Умения за работа в екип, оперативност и прецизност. 

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане на служители на компанията при раждане на дете, за втората година от майчинството, както и на самотните родители.
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и лекар в централния офис.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Достъп до образователна услуга (частно училище и частна детска градина) за децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - за гр. София.
 • Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички