Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт "Лицензионни дейности и обществени поръчки"

 

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и комуникативен юрист, който да се присъедини към екипа на компанията.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвяне и съгласуване на проекти на договори, документи и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право и процес и др.
 • Правни консултации при преговори с клиенти, доставчици и/или други лица, свързани с лицензионната дейност на дружеството; изготвяне/съгласуване на Общи условия за разпределение и/или снабдяване с природен газ, съответно на тяхното изменение и допълнение.
 • Изготвяне/съгласуване на документи и участие в комисии за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.
 • Представляване на дружеството пред органи на централната и местна власт, клиенти и партньори.
 • Процесуално представителство по административни, граждански и търговски дела.
 • Мониторинг върху изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба и анализ на евентуалното им въздействие върху дейността на дружествата от групата Овергаз.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование - специалност "Право".
 • Юридически опит - препоръчително 2 години.
 • Отлично владеене на български език - правопис и пунктуация, както и оформяне и структуриране на писмено изложение. Свободно владеене на английски език; ползване на втори чужд език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel); работа с правно - информационни системи.
 • Ефективна комуникация и умение за работа в екип, инициативност, аналитичност и внимание към детайлите, способност за планиране и приоритизиране на задачите.

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане на служители на компанията при раждане на дете, за втората година от майчинството, както и на самотните родители.
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и лекар в централния офис.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Достъп до образователна услуга (частно училище и частна детска градина) за децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - за гр. София.
 • Безплатно ползване на фитнес в централната сграда на компанията, както и договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички