Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Диспечер „Топло- и електропроизводство и топлопреносна мрежа”

 

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип прецизен и отговорен специалист за позиция Диспечер „Топло- и електропроизводство и топлопреносна мрежа”.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи правилното протичане на производствения процес, като осигурява работа на ко–генератора и водогрейните котли с оптимални технико–икономически показатели.
 • Стриктно спазва правилата за работа, като оператор на топлоснабдителна система.
 • Осъществява ежедневен оперативен контрол по координация на работата, спазването на трудовата и технологична дисциплина и правилата за безопасност на труда.
 • Взима участие във всички зависещи от него мерки за отстраняване на откритите нарушения, недостатъци в експлоатацията на съоръженията и в организацията на персонала в смяната.
 • Работа на сменен режим.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо или висше образование със специалност „Ел. енергетика”, „Ел. централи и мрежи”, „Топлоенергетика” или  „Топлотехника” и подобни.
 • Допълнителни квалификации - удостоверение за огнярска правоспособност.
 • Професионален опит - може и млад специалист.
 • Умения за работа с MS Office.
 • Езикова подготовка - владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип.

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане на служители на компанията при раждане на дете, за втората година от майчинството, както и на самотните родители.
 • Ежегодни профилактични прегледи и допълнително здравно осигуряване.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Допълнителни средства за храна.
 • Достъп до образователна услуга (частно училище и частна детска градина) за децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - за гр. София.
 • Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички