Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Отговорен счетоводител "Финансови отчети"

 

"Овергаз Мрежи" АД търси прецизен и организиран кандидат, който да се присъедини към екипа на процес "Счетоводство".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя индивидуалните финансови отчети.
 • Изготвя данъчни, статистичски и регулаторни отчети.
 • Отговаря за изготвянето на счетоводни справки.
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати.
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка.
 • Контролира коректността на счетоводната база с данни.
 • Отговаря за счетоводното обслужване на поверените му дружества.
 • Отговаря за спазването на счетоводната политика.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование - специалност "Счетоводство и контрол" ще се счита за предимство.
 • Професионален опит - минимум 3 години като отговорен счетоводител. Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит с прилагането на МСФО е предимство.
 • Компютърни умения – работа със специализирани счетоводни продукти, като опит с Ажур L, SAP-FI ще се счита за предимство.
 • Прецизност, организираност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане на служители на компанията при раждане на дете, за втората година от майчинството, както и на самотните родители.
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и лекар в централния офис.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Достъп до образователна услуга (частно училище и частна детска градина) за децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - за гр. София.
 • Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички