Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Технологично проектиране"

 

"Овергаз Проект" ЕООД търси прецизен и отговорен кандидат, който да се присъедини към екипа на процес "Технологично проектиране".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя технологичен проект на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ на краен етап и на хидравличен модел на изградената ГРМ по данни от SCADA.
 • Извършва анализ, хидравлична проверка, определяне на диаметрите и балансиране на скорости и налягане в ГРМ.
 • Извършва проверка конфигурацията на ГРМ, хидравличните потоци и оптимизацията на хидравличния модел на градовете, поддържани в процес "Проектиране".
 • Валидира въведената информация в ГИС за ГРМ, като осигурява съответствие на информацията във фазите на проектиране.
 • Анализира цялостната ГРМ и проектиране на нова ГРМ до нови потребители, нови съоръжения, освобождаване на капацитет, спирателна арматура и въвеждане в ГИС.
 • Извършва дейности, подпомагащи планирането в "Овергаз Мрежи" АД - разработва няколко варианта за захранване на клиенти до определяне на оптимална инвестиционна програма, справки от ГИС, количествено - стойностни сметки и карти на ГРМ.
 • Отговаря за въвеждане на приетия вариант на идеен проект в ГИС.
 • Извършва необходимите технологични изчисления в среда Synergi Gas.
 • Хидравлично оразмерява ГРМ за нов/и потребител/и или за определен вариант за развитие на ГРМ.
 • Нанася нов/и потребител/и, проектира необходимата нова ГРМ, спирателна арматура, съоръжения и допълнения в ГИС.
 • Изготвя предписание за промени в ГРМ или допълване на елементи /кранови възли/.
 • Извършва консултантски дейности към външни възложители
 • Подписва и подпечатва със собствен печат проектите, които е разработил, за удостоверяване съответствието им с нормативните и фирмени изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование - специалност "Сондиране и добив на нефт и газ", "Разработка на нефтени и газови находища", "Газоснабдяване" или "Строителство и проектиране на газопроводи" и/или дългогодишен опит в проектиране и хидравлично оразмеряване на ГРМ ще се счита за предимство.
 • Специализации - Проектантска правоспособност /ограничена или пълна/ е предимство.
 • Професионален опит в областта на проектиране и работа с газови мрежи е предимство.
 • Компютърни умения – отлични умения за работа с MS Word, добри умения за работа с MS Excel; умения за работа със Synergi Gas или друг специализиран софтуер за хидравлични изчисления на ГРМ; умения за работа с GIS програми - ArkGIS, MapInfo е предимство.
 • Езикова подготовка - отлична техническа и езикова грамотност на български език, английски език е предимство (ниво B1).
 • Прецизност, умения за ефективна комуникация и работа в екип.

 

ПРИДОБИВКИ:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”.
 • Финансово подпомагане на служители на компанията при раждане на дете, за втората година от майчинството, както и на самотните родители.
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и лекар в централния офис.
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията.
 • Достъп до образователна услуга (частно училище и частна детска градина) за децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо - за гр. София.
 • Договорни отношения за преференциални цени с доставчик на карти за спорт.
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници.
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук

Кандидатствай Виж всички