Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Икономист "Финанси"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Икономист „Финанси”.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Анализира инвестиционната и ремонтна програма на дружеството.
  • Участва в разработването на бизнес план на дружеството и изготвяне на необходимите справки за утвърждаване на нови цени на топлинна и електрическа енергия пред КЕВР.
  • Участва в изготвянето на план и отчет на паричните потоци на дружеството.
  • Участва в провеждане на инвентаризации.
  • Отговаря за подготвяне и окомплектоване на необходимата информация за изготвяне на работни заплати.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше икономическо образование.
  • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
  • Много добро владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички