Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Специалист „Екзекутиви“

„Газтек БГ” АД търси отговорен и прецизен експерт, който да се присъедини към екипа на позиция Специалист „Екзекутиви“.

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

  • Обработва и въвежда в Географската база данни (ГБД) информация за ново строителство на газопроводни мрежи и съпътстващи проводи и съоръжения.
  • Изготвя документация, необходима за получаване на Удостоверение, че инвеститорът е изпълнил задълженията си по чл. 54a от Закона за кадастъра и имотния регистър.
  • Извършва геодезично заснемане на трасета на изградени газопроводни мрежи.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше иинженерно-техническо – геодезия, ГИС.
  • Професионален опит  -  2 години.
  • Компютърна грамотност -  AutoCad – добро; MS Office;ArcGis отлично.
  • Основни личностни характеристики (качества), необходими за заемане на работното място - умения за работа в екип,   отговорност, организираност, прецизност.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички