Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" - гр. София

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен кандидат с желание за развитие в експлоатацията и поддръжката на газоразпределителни мрежи, който да се присъедини към екипа на един от Серизните центрове на "Овергаз Мрежи" АД в гр. София.
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Осъществява контрол върху строително- монтажни работи в близост до газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии, като извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи.
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии и изготвя документация, свързана с аварии.
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ и прилежащите съоръжения.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Изпълнява монтаж на газови съоръжения и изграждане на газови инсталации.
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно техническо образование- специалност „Газова техника” ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип, желание за развитие.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички