Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт „Икономически анализи и оценки”

"Овергаз Холдинг" АД обявява ВЪТРЕШЕН и ВЪНШЕН подбор, като търси опитен професионалист в сферата на финансите, който да се присъедини към екипа на компанията и да допринесе за постигане на целите й в областта на икономическите анализи и оценки.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя/валидира оценка на икономическата ефективност на нови проекти, в т.ч.:
  1. определя размера на очаквания икономически ефект (NPV, IRR) от реализацията на проекта;
  2. определя срока за възвръщане на средствата, използвани за реализация на проекта за подобрение;
  3. определя параметрите на основните пазарни и икономически фактори, които се явяват условия за постигане на целите на съответния проект (в т.ч. анализ на чувствителността);
  4. мониторинг и предложения за коригиращи действия при настъпване на промени в основните пазарни и икономически фактори.
 • Изготвя становища по представени материали за провеждане на Съвет на директорите на дружествата от Групата Овергаз Холдинг, в т.ч. анализ на изпълнението на финансовия план и становище по актуализирания финансов план на съответното дружество.
 • Изготвя оценки на компании.
 • Участва в разработването на работни документи от Системата за управление на качеството (СУК), свързани с  дейността на процес „Икономически анализи и оценки“.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 •  Висше образование, степен магистър по „Финанси”, „Финансов мениджмънт”, „Стопанско управление” или друга сходна специалност.
 • Специализации CFA, ACCA и/или друг сходен сертификат ще се счита за предимство.
 • Професионален опит - минимум 2 години в областта на корпоративния анализ, оценката на компании и/или инвестиционни проекти и/или финансовото планиране, както и опит с МСФО.
 • Отлични умения за работа с програмните продукти от пакета на MS Office. Опит със SAP, AJUR или друг финансов или счетоводен софтуер ще се счита за предимство.
 • Добро владеене на английски език.
 • Интереси и желание за развите в областта на корпоративния анализ и финансовия мениджмънт.
 • Организираност, комуникативност, креативност, коректност, отговорност и инициативност.
 • Умения за работа в екип, отлични аналитични и добри математически умения, с възможности за самостоятелно вземане на решения и отстояване на позицията.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Да придобиете опит в голяма холдингова структура, като станете част от Групата на Овергаз.
 • Атрактивно възнаграждение и разнообразни допълнителни придобивки (сред които допълнително здравно осигуряване, застраховка „Живот“, до 4 дни допълнителен отпуск за Коледно-Новогодишните празници и  финансиране на част от образователната услуга в нашата детска градина „Слънчево Зайче“ и/или училище „Българско Школо“).
 • Професионални обучения и възможност за развитие в динамична работна среда с много предизвикателни проекти.
 
Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук
Кандидатствай Виж всички