Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт „Финансов план”

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в изготвянето и управлението на финансов план, който да се присъедини към екипа на "Овергаз Мрежи" АД в гр. София.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Анализ на план/отчет на бюджета на процес/проект в дружеството;
 • Анализ на плана/отчета на изпълнение на финансовия план на дружеството;
 • Анализ на финансово-счетоводната дейност на компаниите и дава препоръки с цел подобряване на организацията и повишаване на ефективността;
 • Активно участие в прогнозирането, стратегическото и оперативно планиране и бюджетирането;
 • Изготвяне на финансови анализи, доклади, презентации за ръководството на компанията в MS Excel;
 • Контрол и анализ на дейностите по бизнес направления, клиентски сегменти, продукти, себестойност;
 • Анализ на динамиката на финансовите показатели и отклоненията им от поставените цел;
 • Сътрудничество и комуникация с ръководителите на отделите и на разходните центрове в дружеството и контрол на отклоненията на реалните данни спрямо бюджетите;
 • Участие в подготовка на материалите за Съвет на директорите на дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Бакалавърска степен - специалност „Икономика”, „Финанси”, „Бизнес икономика” или друга икономическа специалност.
 • Специализации (допълнителни квалификации) в сферата на корпоративните финанси ще се считат за предимство.
 • Минимум 1 година опит в сферата на финансите, финансово/ управленско счетоводство или прогнозиране и планиране.
 • Отлични умения за работа с MS Excel и MS Power Point, много добри умения за работа с MS Word и SAP.
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Аналитично и логично мислене, комуникативност, коректност, високо чуство за отговорност, организираност и умения за работа в екип.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.


     

 

Кандидатствай Виж всички