Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт "Търговско право" към звено "Маркетинг и продажби"

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и инициативен специалист с познания и опит в конкурентното право, който да се присъедини към екипа на звено "Маркетинг и продажби" на позиция Юрисконсулт “Търговско право“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършване на справки и представителство пред административни, регулаторни и съдебни органи във връзка с производства, по които Дружеството е страна.
  • Изготвя документи с договорен характер.
  • Изготвя отговори до клиенти в това число: отговори на жалби и кореспонденция с регулаторни органи.
  • Следи за допълнения и/или изменения на нормативната уредба в областта на енергетиката и потребителско и конкурентно право и предоставя анализи и становища за евентуалното им въздействие върху дейността на Дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Право”, придобита юридическа правоспособност.
  • Опит и познания в конкурентното право ще се счита за предимство.
  • Минимум 2 години юридически опит.
  • Свободно владеене на английски език. Втори западен език ще се счита за предимство.
  • Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Excel, Word); работа с правно - информационни системи.
  • Умения за ефективна комуникация, инициативност, способност за планиране и приоритизиране на задачи, внимание към детайла, аналитично мислене и умения за самостоятелно взимане на решения.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички