Актуализирай данните си - Овергаз

Актуализирай данните си! Участвай и спечели!

От 10.11.2020 до 10.12.2020
всеки настоящ битов клиент, актуализирал данните си в периода на кампанията, участва в томбола за спечелване на 1 бр. iphone 12, 1 бр. Apple Watch SE и 1 бр. MacBook Air

Актуализация на данните Ви

Чрез актуализацията на Вашите данни Овергаз си поставя целта да идентифицира конкретните Ви нужди и потребности. Така ще имаме възможност да подобрим качеството на продуктите и услугите, които Ви предлагаме, и да Ви информираме навреме по всички теми, които са важни и биха били интересни за Вас.
Липсата на актуална информация за клиентите е спънка пред всяка компания, която иска да предлага високо качество на обслужване на своите потребители. Затова базата данни се нуждае от непрестанна актуализация.
С тази инициатива Овергаз се стреми да подобри комуникацията с Вас - нашите клиенти, като коригира и допълни данните Ви за кореспонденция - адрес, стационарен / мобилен телефон, електронна поща.