12 стажанти преминаха през Лятната стажантска академия на Овергаз

12 стажанти участваха в 13-ата Стажантска академия на Овергаз. Любознателните младежи работиха в различни направления на компанията, сред които „Обслужване на битови клиенти“, „Проучване на пазара“, „Публични комуникации“, както и в сервизните центрове на дружеството.

Стажантите участваха и в традиционното стажантско състезание в рамките на Академията. За да се справят с поставената задача, младежите преминаха обучения по презентационни умения. С това не приключиха образователните им активности. Акценти на тиймбилдинга за стажантите бяха личностното развитие и работата в екип.

Наученото трябваше да приложат на практика, като изработят проекти за ефективна комуникация на марката “Лятна стажантска академия на Овергаз”. Откроиха се идеи за развиване на кариерен сайт на компанията, позициониране на Академията в социалните мрежи и интерактивно видео представяне.

Всички участници споделиха и своите лични впечатления от времето, в което работиха за Овергаз. Сред предимствата са платеният стаж и индивидуалната програма за всеки участник, която се изготвя според академичната му специалност и личните му предпочитания. Приблизително 30 % от стажантите на Овергаз продължават кариерата си в компанията, а някои израстват и до мениджъри.

Други новини