75 километра мрежа снабдява Бургас с природен газ

Газифицираните детски градини и училища в града са 17

 

 

Газовата инфраструктура в Бургас продължава да расте. Дължината на мрежата, снабдяваща града със синьо гориво, надхвърля 75 километра. Това сочат данните на газоразпределителната компания „Овергаз Мрежи“.

 

Част от детските градини и училищата, до които има изградена инфраструктура, вече са газифицирани. 17 от тях завинаги са решили проблемите с „дървената ваканция” и със захранването с енергия, ползвайки природен газ за отопление. Сред газифицираните обекти са още и Бургаският свободен университет, Търговската гимназия и най-старото читалище в града – „Пробуда“ в комплекс „Братя Миладинови“.

 

Повечето от сградите са сменили енергоизточника си с природен газ заради сигурността на доставките, по-високата ефективност и по-ниската цена. За разлика от централното топлоснабдяване, където загубите по мрежата са около 30%, при отоплението със синьо гориво те са нулеви. А икономията на средства, особено през зимния сезон, е осезаема, тъй като цената на природния газ е над три пъти по-ниска спрямо тази на другите енергоизточници.

 

Киловатчас енергия от синьо гориво за обществено-административни и стопански потребители в момента струва 6,2 стотинки, докато газьолът за отопление е 21 стотинки за киловатчас, а електрическата енергия – 23,4 стотинки.

Други новини