Важно съобщение

Уважаеми клиенти,
Осигуряването на природен газ за България е една от основните задачи, пред които е изправена в момента страната ни. Внасянето на азерски газ чрез интерконекторната връзка между България и Гърция е основна възможност за реализацията на тази цел на българското правителство. В тази връзка, от 13 юни 2022 г. е планирано да бъде запълнена с технически газ изградената газопреносна система от Комотини до Стара Загора. Това е една от последните стъпки към провеждането на тестове преди въвеждането в експлоатация на газопровода, което се очаква да стане факт преди вече обявения последен срок – м. септември 2022 г.
Въвеждането в експлоатация на съответната връзка и терминала за втечнен природен газ в Александропулис, чийто капацитет е достатъчен да покрие цялото годишно потребление на България, дава възможност за реална диверсификация на доставките на природен газ за страната. Това е сериозна предпоставка за понижаване на цената на екологично чистото синьо гориво в средносрочен план.
Актуална информация, свързана с етапите на завършване на газовата връзка, ще бъде оповестявана своевременно на нашата интернет страница: www.overgas.bg
С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини