Важно съобщение

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви информираме, че в „Държавен вестник“ (бр. 52 от 05.07.2022 г.) е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който е въведена нулева акцизна ставка върху природния газ, използван като моторно гориво. Мярката ще бъде в сила от 09 юли 2022 г. до 30 юни 2025 г. С отпадането на акциза ще бъдат подпомогнати потребителите и бизнесът с оглед увеличението на цените на горивата от началото на годината.

С гласуваните промени се въведе и намалена ставка по ДДС от 9% за доставката на природен газ, която ще бъде в сила до 01 юли 2023 г.

Одобреното от парламента решение за намаляване ставката по ДДС от 9% ще важи единствено за цената на доставка на природния газ, съгласно указание от Министъра на финансите, публикувано на сайта на НАП на 13.07.2022 г. Останалите компоненти, съставляващи крайната цена на газа – пренос и достъп до газопреносната мрежа, разпределение и снабдяване, както и компресиране, транспорт и декомпресиране за градовете Банско, Разлог, Карнобат и Бяла, в които „Овергаз Мрежи“ АД захранва своята мрежа с компресиран природен газ, запазват досегашния размер на данъка от 20%.

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини