Алтернативно захранване гарантира газоподаването към Русе и Левски

Изпитания на газопреносната мрежа от „Булгартрансгаз“ наложиха спиране на газа, но Овергаз не допусна прекъсване на услугата

Планирани изпитания на газопреносната мрежа от „Булгартрансгаз“ наложиха да бъде преустановено газоподаването към клиентите на „Овергаз Мрежи“ на територията на градовете Русе и Левски за периода между 19 юни и 21 юни. Въпреки техническия преглед на газовата инфраструктура, газът за битовите и стопанските потребители на компанията не беше спиран.

На 19 юни приключи профилактиката на мрежата в Русе – Запад, като не беше засегнат нито един битов потребител. В горещия четвъртък, 20 юни, с температура от 40 градуса на сянка експертите на „Овергаз Мрежи“ работиха неуморно, за да осигурят газоснабдяването на източна промишлена зона в Русе, където се намират стопанските клиенти на компанията. В рамките на 24 часа беше изградена временна площадка за захранване с компресиран природен газ и осигурено нужното количество за големите индустриални предприятия с непрекъсваем производствен процес.

Бойко Пеев, технически супервайзър „Север“, коментира: „Приехме предизвикателството за временно захранване на мрежа с 1 500 – 2 000 куб.м на час, като за първи път се изгражда временна площадка с толкова голям капацитет. На терена бяха налични 22 000 кубика компресиран газ и осигурена логистика за непрекъснато зареждане на трейлърите, което да гарантира количества до приключване на планираните изпитания. Така успяхме да обезпечим работата на предприятията.“

Дружеството осигури и две бутилкови групи с общо 18 бутилки компресиран природен газ с общ капацитет 400 кубически метра за планираното преустановяване на газа в Левски и запази комфорта на потребителите на синьо гориво в града.

Други новини