Азербайджан ще увеличи доставките си на природен газ за България

От началото на 2021-ва година от Азербайджан са внесени около 160 млн. куб. м природен газ. Планира се това количество да бъде увеличено до 600 млн. куб. м до края на 2022 г. От 01.07.2022 г. дневният обем на доставки на природен газ за България се е увеличил с 1,7 млн. куб. м. Увеличаването на доставките от азерски газ за България ще бъде основата за диверсификация на пазара и подсигуряване на част от необходимите количества природен газ за предстоящия зимен сезон.

Азербайджан е стратегически източник на диверсифицирани газови доставки за европейските страни, включително България. Нарастването на броя на доставчиците на природен газ към България е сериозна предпоставка за сигурност в доставките и понижаване на цената на природния газ в средносрочен план.

Други новини