Бърза и компетентна намеса на Овергаз предотврати спиране на газа за жителите на град Пещера

Благодарение на бързата и компетентна намеса на експертите от „Овергаз Мрежи“ не бе допуснато прекъсване на газоподаването в град Пещера след възникналата авария на 16 май. Повреда в довеждаща инфраструктура, която не е собственост на „Овергаз Мрежи“, наложи спиране на синьото гориво към целия град за период от 3 дни.

След спешна намеса на специалистите от „Овергаз Мрежи“ в рамките на няколко часа след аварията, на място бе докарано и монтирано необходимото оборудване – съоръжение за декомпресиране и трейлър с компресиран природен газ. Наложи се кратко прекъсване на газоснабдяването в няколко стопански обекта, но за битовите абонати на град Пещера не бе допуснато спиране на синьото гориво нито за момент.

В неделя следобед аварията е окончателно отстранена и газоподаването към град Пещера е възстановено в пълния си обем.

Други новини