„Булгартрансгаз“ спира газоподаването в Русе и Попово

Заради предстоящи периодични технически прегледи по националната газопреносна мрежа, провеждани от страна на „Булгартрансгаз“, временно ще бъде преустановено подаването на природен газ към газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ . В жилищната зона на град Русе газоподаването ще бъде прекъснато от 10:00 часа на 14.05.2024 г. (вторник) до ​10:00 часа на 15.05.2024 г. (сряда), в източната индустриална зона на града – от 10:00 часа на 15.05.2024 г. (сряда) до ​10:00 часа на 16.05.2024 г. (четвъртък). В град Попово ще бъде преустановено синьото гориво от 14:00 часа на 13.05.2024 г., понеделник до ​14:00 часа на 14.05.2024 г., вторник. „Овергаз Мрежи“ АД незабавно след получаване на уведомлението от „Булгартрансгаз“ (08.05.2024 г.) информира своите клиенти за предстоящото прекъсване на газоподаването към разпределителната мрежа на дружеството.

„Овергаз Мрежи“ предприема всички необходими мерки, за да намали до минимум неудобствата за потребителите на природен газ в двата града, породени от дейностите на „Булгартрансгаз“ и свързани с предстоящото спиране на газоподаването. Експертите на компанията са в постоянен контакт с индустриалните клиенти в Русе, които се очаква да бъдат сред най-засегнатите поради непрекъсваемия характер на производствената им дейност.

Овергаз поднася извинение към своите клиенти, въпреки че профилактиката на газопреносна мрежа от „Булгартрансгаз“ е извън обхвата и контрола на дружеството.

С пожелание за успешен ден!

Други новини