Докога един ще причинява аварията, а друг ще поема негативите?!

Извън тесен кръг от специалисти, малко известен факт е, че под асфалта газовата мрежа се изгражда на възможно най-малка дълбочина – над тръбите за чиста питейна вода и над тръбите за отпадни води. Това е причината нерядко при ремонти, поради бързина и небрежност, изкопните машини на ВиК дружествата да засегнат тръбопровод от газоразпределителната мрежа. За съжаление, на аварийните екипи на „Овергаз Мрежи“ АД се налага почти ежедневно да се справят с такива аварийни ситуации.

Съгласно нормативните документи, в градска среда тръбите на газовите дружества се полагат върху „подсипка“ от пясък и се засипват с пясък на дълбочина около 80 сантиметра. Специалистите са предвидили необходимостта да „сигнализират“ за наличието на тръби – съгласно специална наредба местоположението на подземните газопроводи се обозначава трайно със сигнални ленти, поставени на разстояние 30 сантиметра над тръбата, с оглед установяване на местоположението им при извършване на ремонт, земни и други строителни работи. Само ако работи със затворени очи, професионален багерист не би забелязал лентата, в краен случай – пясъка, който изгребва. Тогава най-правилният начин да се избегне повреда е да се продължи за определен период работата на ръка, прецизно, докато се разкрият тръбите на газоразпределителната мрежа.

Има още един важен фактор, който би трябвало да гарантира правилна работа при разкопаване: всички планове с точно обозначени тръбопроводи са предоставени на сайта на „Овергаз“ и са достъпни за специализираните дружества, които изпълняват дейности по водния цикъл на всеки град.

Честите съобщения за аварии противоречат на логиката – газовата инфраструктура още на ниво проектиране е изключително надеждна. „Без външна намеса една добре изградена подземна инфраструктура би работила без аварии десетилетия, може и дори половин век“ – заявява инж. Вилиян Янакиев, заместник изпълнителен директор в „Овергаз Мрежи“ АД , отговарящ за разпределението на природен газ, и добавя: „Поради самите качества на тръбите и методите за съединяване не може да става дума за някакви „загуби“ под земята, практически нищо не изтича, освен при механичен удар и скъсване на тръба.“
Специалистите в областта на газоразпределението уточняват, че правилно проектираният и изграден тръбопровод устоява на нормални земни движения, дори на земетръси, освен това не подлежи на корозия – тръбите са изработени от полиетилен с висока плътност.

„Овергаз Мрежи“ АД разполага със специални звена, които работят надеждно и професионално, за да минимизират времето без газоподаване и да възстановят по-най бърз начин щетите при авария. Времето за отговор на аварийните екипи, от обаждането на националния авариен телефон до пристигането на място, най-често е под 16 минути. Със своя висок професионализъм и отговорност специалистите на „Овергаз Мрежи“ осигуряват комфорта и топлината във всеки дом в режим 24/7, всеки сезон.

Други новини