Двумесечните помощи за цената на газа са приспаднати от сметката Ви за януари

Уважами клиенти,

Използваме повода да Ви информираме, че във връзка със сериозното повишаване на доставната цена на природния газ от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, Министерският съвет взе решение битовите потребители да получат помощи за м. декември в размер на 26,77 лв. за всеки мегаватчас потребена енергия. За м. януари помощите ще са в размер на 42,31 лв./мегаватчас потребена енергия. Помощите за м. декември 2021 г. и за м. януари 2022 г. ще Ви бъдат приспаднати от фактурата за природен газ за м. януари 2022 г. За клиентите, ползващи услугата „Равни месечни вноски“, помощите ще бъдат приспаднати в авансовата фактурата за м. февруари 2022 г. със срок за плащане 10.03.2022 г.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини