Газоподаването в Русе няма да бъде преустановено

Газоподаването към битовите и стопанските клиенти в Русе няма да бъде преустановено. „Булгартрансгаз“ отлага за летните месеци периодичните технически прегледи на националната газопреносна мрежа до града.

На 08.05.2024 г. от държавния газов оператор информираха „Овергаз Мрежи“ за профилактика на газово отклонение, която налагаше спиране на газа за потребителите на синьо гориво в периода от 14.05.2024г. до 16.05.2024 г. Експерти на Овергаз уведомиха клиентите си още същия ден, за да осигурят максимално време за реакция и предприеха мерки, за да намалят до минимум неудобствата за своите абонати.

„Овергаз Мрежи“ отново ще информира незабавно своите клиенти за новия времеви прозорец, в който ще се проведе профилактиката. Въпреки неудобствата периодичните технически прегледи са от ключово значение за сигурността на газопреносната и газоразпределителната мрежа и безопасността на потребителите на природен газ.

Други новини