Информация във връзка с цените на природния газ за месец декември 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

В отговор на многобройните запитвания от нашите клиенти по повод драстичното увеличение на сметките за природен газ за м. ноември и м. декември 2021 г., както и във връзка с редица медийни публикации и изказвания, които считаме че заблуждават нашето общество, бихме искали да внесем яснота относно начина на формиране на сметките за природен газ за всички битови потребители на територията на Р. България, в т.ч. и абонатите на „Овергаз Мрежи“ АД.

Крайната цена, посочена във фактурите на потребителите, включва следните компоненти:

1. пренос през газопреносната мрежа – разходите за транспорт на природен газ през мрежата на държавното предприятие „Булгартрансгаз“ ЕАД до газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“.

2. достъп до газопреносната мрежа – разходите, които газопреносният оператор „Булгартрансгаз“ начислява на “Овергаз Мрежи“ за правото да използва определен капацитет от неговата система за транспортиране на природен газ.

3. цена за доставка – това е цената на самия природен газ. Тя се утвърждава с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по предложение на държавното предприятие „Булгаргаз“ ЕАД. „Овергаз Мрежи“ не може да начислява допълнителна стойност върху нея.

4. цена за разпределение и снабдяване – това са разходите на „Овергаз Мрежи“ за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа. Те включват разходи за експлоатация, ремонт, диагностика, техническо обслужване, аварийно осигуряване и др., задължителни за осигуряване на надеждна и безаварийна работа на газоразпределителната мрежа.

Средна сметка за жилище 100 кв.м за месец декември 2020 сравнени с месец декември 2021.

 

Както се вижда от изнесения пример (средна сметка за жилище 100 кв.м), цените за „разпределение“ и „снабдяване“ на природен газ на „Овергаз Мрежи“ не са променяни за посочения период. Съществено изменение през последната година има само в един от изброените компоненти –  цената на природния газ, доставян на разпределителните дружества от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД. През разгледания период цената на „Булгаргаз“ ЕАД се е увеличила почти четири пъти. Тази цена всеки месец се предлага от „Булгаргаз“ ЕАД и се утвърждава от КЕВР, като „Овергаз Мрежи“ АД няма право да я променя. За м. декември 2021 г. поскъпването спрямо м. ноември 2021 г. е с 9.8%, като определената цена, предложена от Булгаргаз ЕАД и одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране е с 9.14 лева/МВтч по-висока в сравнение с м. ноември 2021 г. Въпреки това огромно повишение на цената на енергоизточника в момента крайната цена за битовите абонати на „Овергаз Мрежи“ е около 33% по-ниска от електроенергията средно за страната.

Настоящият пример ясно показва на какво се дължи повишаването на сметките за природен газ – основно на повишението в цената на природния газ от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД. Но трябва да се отбележат и други фактори.

Налице е по-голяма консумация на природен газ от клиентите поради по-ниските температури през м. декември 2021 г.  За сравнение, през последния месец на 2021 г.  средната температура е била е 3,0°C, докато м. декември 2020 г. е бил доста по-топъл – 4,7°C. През зимния сезон всеки градус по-ниска средна температура означава повишение на месечното потребление средно с 0,14 МВтч или 13 куб. метра за домакинство, както се вижда от посочените фактури.
При допълнителни въпроси, свързани с предлаганите от нас услуги, можете да разчитате на съдействие от Контактния център на „Овергаз Мрежи“ на Националния информационен телефон 0700 11 110 и на електронен адрес: [email protected].

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини