Какво влияние имат месечните температури и цената върху потреблението?

„Овергаз Мрежи“ АД има дългогодишни наблюдения и богата база данни с различните модели на потребление – според големината на жилището и според средномесечните температури. Именно това ни дава основания да сравняваме определени периоди и да избегнем субективния фактор на „усещането“, като сравняваме съпоставими данни, обективно измерени и достоверни.

Обективен факт е, че цената на природния газ достигна „нормално“ ниво – както прогнозираха специалистите в сферата на търговията със синьото гориво. Оказа се, че Европа не замръзна след последните геополитически промени, осигурен бе внос на втечнен природен газ (LNG), само за година в Германия бяха изградени пет нови терминала за LNG. В близко време България ще получи първи количества газ от терминала в Александруполис, така на българския пазар ще навлязат допълнителни значителни потоци втечнен природен газ от САЩ, Катар и други страни.

Важно е да се отбележи, че според експертите всяко понижение на средномесечната температура дори с 1 градус води до повишаване на консумацията на енергия с 10%. На практика двата фактора „студено време“ и „цена“ действат едновременно и изместват кривата на потреблението в определена посока. Да вземем за пример най-студения месец в България – януари, който в цялата история на измервания в страната показва най-ниски среднодневни температури. Ако съчетаем високата цена от януари 2023 година (179 лв./MWh) с един необичайно топъл месец (4.3°С средна месечна температура), виждаме изключително ниска средна консумация на един битов клиент – едва 1.2 MWh. Тоест, от една страна топлите дни са предразположили хората към по-ниска консумация на газ, от друга страна много клиенти са се самоограничили поради цената.

Коренно различна е ситуацията през изминалия януари. Тази година цената за първия месец от календара е чувствително по-ниска (77 лв./MWh), но температурите са типично зимни – средната за месеца е едва 1.4°С. В резултат на това средната месечна консумация на един битов потребител е нараснала до 1.6 MWh, или с 33% спрямо януари 2023 г.

 

Налага се изводът, че при новата ситуация с нормални, непикови цени, доминиращ фактор при потреблението отново става среднодневната температура. Тоест, клиентите потребяват толкова, колкото е необходимо за постигането на комфорт и уют вкъщи, без да се самоограничават с поставяне на термостатите под „комфортната зона“. Това е голямото предимство на газифицираните домакинства: не зависят от инкасатори и топлинни счетоводители, а прецизно определят колко топлина им е необходима, в кой ден от седмицата и в кой час от денонощието.

Потребителите имат възможност да следят с прецизност и текущото си потребление не само в края на месеца. Това е възможно както на традиционните досега аналогови разходомери, така и на новите смартустройства. За всички свои потребители „Овергаз“ предлага в синтезиран вид важни съвети, които биха помогнали на всяко домакинство да оптимизира разхода на природен газ всеки месец и най-вече в отоплителния сезон. Тук може да се запознаете със съветите на „Овергаз“: https://gas.overgas.bg/predimstva/grizha-za-klienta/

 

Други новини