КЕВР утвърди още по-ниска цена на природния газ за месец февруари

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец февруари в размер на 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от регулаторния орган.
Новата цена отразява поредно поевтиняване с 8,4% спрямо януари. Този спад идва в средата на отоплителния сезон и дава сигнал за по-дълготрайна тенденция към поевтиняване на синьото гориво.
Председателят на регулаторния орган доц. Иван Иванов коментира, че намаляването на цената на природния газ създава ценови ползи за всички български потребители – преки ползватели на синьо гориво, клиенти на топлинна енергия, предоставяна от топлоцентрали на синьо гориво, както и за бизнеса.

Други новини