КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за месец август

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новата цена на природния газ за месец август в размер на 59,67 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Стойността е с 1,4% по-ниска от тази за месец юли. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец август. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 юли т.г. включително.
Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за м. август е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 74,66 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.
Утвърдената цена от 59,67 лв./MWh е с 1,4 % по-ниска от цената на природния газ през м. юли, която беше в размер на 60,58 лв./MWh. На проведеното открито заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов коментира, че първоначалните разчети предвиждаха 3-процентно поскъпване, но след започналия спад на цените на нидерландската борса през последните три седмици тази тенденция се промени в благоприятна посока.

Други новини