КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за месец октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.  октомври в размер на 60,41/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена от 60,41 лв./MWh е с 4,6 % по-ниска от цената на природния газ през м. септември, която беше в размер на 63,35 лв./MWh. Новата цена е 4 пъти по-ниска спрямо месец октомври 2022 година.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Източник: КЕВР

Други новини