КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за месец януари

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец януари в размер на 77,60 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е с 11,31% по-ниска от цената на природния газ през декември 2023 година. Сравнена с цената през януари миналата година, новата стойност бележи 57% поевтиняване на годишна база.

„Намаляването на цената на природния газ в разгара на отоплителния сезон е добра новина за всички български потребители, които потребяват синьо гориво“ – коментира председателят на КЕВР доц. Иван Иванов по време на откритото заседание на комисията.

Регулаторът е установил, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за януари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 40,33 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Други новини