КЕВР утвърди с 2,4% по-ниска цена на природния газ за юли

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 58,10 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Енергийният регулатор утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за юли.

Други новини