Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цената на природния газ

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да Ви информираме, че със свое решение от 12.07.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юли в размер на 186.17 лева/мВтч без ДДС. Така увеличението на цената на синьото гориво, влязло в сила от 1 юли 2022г., е 31.7 % спрямо цената за м. юни. Причина за наложилото се повишаване на цената на природния газ за м. юли е високата цена на газа в световен мащаб в резултат на ограниченото предлагане и високото търсене.
Крайната цена на потребителите на Овергаз ще се увеличи средно с 27.4 % за стопанските и с 25.6 % за битовите клиенти.
В допълнение ще припомним, че бе одобрена и въведена намалена ставка по ДДС от 9% за доставката на природен газ с цел дългосрочно намаляване цената на енергийните продукти.
С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини