Компенсации за клиентите на природен газ

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че Овергаз и БАПГ водят активна комуникация с всички отговорни институции за незабавно прилагане на компенсаторен механизъм, който да помогне потребителите на природен газ да посрещнат спокойно наближаващия отоплителен сезон.

Искането ни е подкрепено от всички газови сдружения в страната, от Министъра на енергетиката, Председателя на КЕВР, Омбудсмана, както и от Сдружението на общините.

Манипулативните внушения, тиражирани в медиите, че електрическата енергия е по-добрата алтернатива са необосновани и ще доведат до сериозни проблеми, особено в дългосрочен план. Свръхнатоварването на разпределителната мрежа и ниската ефективност на електроенергията като краен продукт, както и последиците от увеличените въглеродни емисии и замърсяване на въздуха ще тежат на обществото много след неминуемото нормализиране на цените на природния газ. Разходите свързани с тези последици, които всички ние ще трябва да плащаме дългосрочно, са неизмерими.

Именно защото природният газ е един от най–ефективните и екологични енергоносители, потребителите му трябва да бъдат подпомогнати, а не дискриминирани и превръщани в жертва на политически и икономически спекулации.

В резултат на непрестанната работа между БАПГ, Овергаз и институциите, предложението за компенсаторни механизми за потребителите на природен газ ще бъде включено приоритетно като първа точка в дневния ред на новия парламент, след провеждането на предстоящите парламентарни избори. С това решение ще бъде възможно осигуряването на компенсации на потребителите на природен газ за времето до нормализиране на обстановката и връщане на ценовите равнища на енергията в поносимите нива.

Други новини