Компенсации за природен газ за месец Май 2022

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да Ви информираме, че с Решение №356/01.06.2022 г. Министерски съвет одобри енергийните компенсации за м. май 2022 г. Продължава се действието на механизма за компенсация на битовите клиенти на природен газ и топлофикационните дружества, използващи за основно гориво природен газ, като към досегашния размер на компенсацията се добавя цялото повишение на цената на природния газ от „Булгаргаз“ ЕАД за м. май 2022 – 19.58 лв./MWh. Така крайният размер на компенсацията за битовите клиенти за м. май 2022 г. възлиза на 70,90 лв./MWh.
Понастоящем природният газ запазва своето ценово предимство спрямо електроенергията за битовите потребители.
Въпреки първоначалните изявления на правителството след проведената на 16.05.2022 г. среща с работодателските организации и синдикатите, на която бяха обявени мерките за замразяване на цената на природния газ към крайните потребители до нивото на месец април 2022 г., стопанските потребители на природен газ няма да имат възможност да се възползват от компенсацията в размер на 19,58 лв./MWh.

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“

Други новини