Компенсации за всички потребители на природен газ

Уважаеми потребители на природен газ,

Бихме искали да Ви информираме, че Овергаз и Българска асоциация Природен газ (БАПГ) активно участваха в разработването на нов компенсаторен механизъм за подкрепа на всички потребители на природен газ, който ще влезе в сила през новия отоплителен сезон. Периодът, през който той ще бъде прилаган, се очаква да бъде от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г., като механизмът за изплащане на компенсации ще е подобен на този, прилаган през изминалия отоплителен сезон. Така клиентите ще получат своите компенсации без излишни административни трудности. Цялата необходима информация за размера на отпуснатата подкрепа ще бъде видима и проследима във фактурите.

Към настоящия момент се конкретизира размерът на подкрепата, която ще бъде оказвана на крайните потребители на природен газ, което означава, че въпросът е не дали, а колко да бъде тя. Очакванията са размерът на компенсациите да бъде по-висок от този в предходния отоплителен сезон.

Предвиждат се компенсации и за небитовите потребители на природен газ.

Предстои българският парламент да приеме необходимите изменения на нормативната уредба, така че изплащането на компенсациите да стане възможно.

При допълнителна информация относно компенсаторния механизъм и неговото приложение, ще Ви уведомим незабавно.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини