Над 15% намаление на цената на природния газ за месец юни

На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 65,82 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Новата цена е с 15,2% по-ниска от тази за месец май, която беше в размер на 77,55 лв./MWh. Основен фактор за това е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление – посочва енергийният регулаторен орган. В ретроспективен план новата цена е сходна с тази от септември 2021 година, когато КЕВР е определилa 69,40 лв./MWh.
Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за месец юни. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 май включително.
Регулаторът е установил, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3% от потреблението за месеца и според КЕВР имат ключово значение за „постигане на благоприятни цени на синьото гориво“.

Други новини