Очаква се ново понижение на цената на природния газ през септември

След като „Булгаргаз“ внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявление за цената на природния газ за идния месец септември, стана ясно, че се очаква ново понижение. Предложено е цената за продажба на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия да бъде 59.27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това представлява леко понижение в сравнение с утвърдената от КЕВР цена за месец август от 59.67 лв. за MWh.

Предстои КЕВР да насрочи открито заседание за обсъждане, а на 1 септември „Булгаргаз“ ще депозира окончателно предложение за цената на природния газ за месеца. 

Други новини