Очаква се ново понижение на цената на природния газ през юни

В своето заявление, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, “Булгаргаз” ЕАД поиска цена за месец юни 2023 г. в размер на 68,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Предложената цена е с 11,5% по-ниска от утвърдената регулирана цена за м. май 2023 година.

Междувременно на 29 май на заседание на КЕВР Деница Златева, изпълнителен директор на „Булгаргаз“, заяви, че има основавания за по-голямо понижение на цената от предварително заявеното, тъй като борсовият индекс „месец напред“, по който ценообразува дружеството, е намалял с над 14%.

На 01.06.2023 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за юни, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31.05.2023 г.

„Овергаз“  ще обяви решението на КЕВР своевременно.

Други новини