Очаква се още 30% поевтиняване на природния газ

Годината започна с цена 179,33 лв./MWh, утвърдена от КЕВР за месец януари. През февруари цената падна до 124,34 лв./MWh, а през март до 106,74 лв./MWh с над 14% по-ниска от нивото за февруари. Тенденцията към намаляване на цената на природния газ идва вследствие на пълните газови хранилища в цяла Европа и увеличените доставки на втечнен природен газ в ЕС.

„Прогнозната цена за април ще бъде около 98 лева. Очакванията са тази цена през следващите месеци да спадне с близо 30%.“ – Това съобщи в студиото на „Денят започва“ изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. Тя уточни, че до 3 месеца цената ще бъде с 30 на сто по-ниска спрямо април, или общото намаление спрямо януарската цена ще бъде с близо 70%.

„Това е нормално в края на отоплителния сезон. По принцип цените през летните месеци са по-ниски за разлика от миналата година. Това е и една от причините през сегашния отоплителен сезон цената да е по-висока, отколкото сме очаквали, защото за разлика от миналата година [2021], в периода, през който се нагнетява газ в Чирен и който използваме през отоплителния сезон – този газ беше най-скъпият“.

Златева обясни и как се формира цената на природния газ: на 10-то число от месеца „Булгаргаз“ внася предложението за цена за следващия месец. В него се включват всички количества на клиенти на „Булгаргаз“ – както тези на регулирания пазар, т.е. топлофикационни и газоразпределителни дружества, така и всички фирми на свободния пазар, които имат сключени договори с „Булгаргаз“.

Тя каза още, че в момента има работна група, която обсъжда механизъм за компенсиране на търговците, които нагнетяват газ. В момента „Булгаргаз“ има 300 млн. куб. метра газ в Чирен и за да има оптимална цена за следващия зимен период, този газ ще остане през лятото там и нов няма да бъде нагнетяван, тъй като хранилището е пълно на 77%.

Източник: БНТ

Други новини