Очаквано понижение на цената на синьото гориво през месец октомври 2022 г.

Въвеждането в експлоатация от 1-ви октомври на така важната за България газова връзка Комотини – Стара Загора е сериозна предпоставка за стабилизиране на цената на природния газ и успокояване на българския газов пазар за в бъдеще. През интерконектора ще се осъществяват в пълен обем доставките на договорените количества по-евтин азерски газ. В тази връзка, предложената цена за синьото гориво за м. октомври е в размер на 247,96 лв./МВтч, което е намаление със 105.28 лв./МВтч, или близо 30% по-малко спрямо текущия м. септември, през който цената е 353.21 лв./МВтч.

Овергаз и Българска асоциация Природен газ подеха инициатива и проведаха редица срещи с представители на отговорните институции с цел приемане на адекватен компесаторен механизъм за подпомагане на битовите и стопанските потребители на природен газ през предстоящия отоплителен сезон. Имаме уверението им, че това ще бъде една от първите задачи пред новоизбрания ни парламент.

 

Други новини